Αίτημα Εγγραφής Πελάτη Χονδρικής

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων σας θα ενημερώνεστε μέσω email για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας προκειμένου να έχετε την δυνατότητα παραγγελιοληψίας .