Η σειρά HYABELL περιλαμβάνει FILLERS προσώπου σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών περιοχών.

Οφέλη της λιδοκαΐνης

Η λιδοκαΐνη είναι ένα αποτελεσματικό τοπικό αναισθητικό που μειώνει τον πόνο που σχετίζεται με ενδοδερμικές ενέσεις. Απελευθερώνεται γρήγορα από το ενέσιμο gel υαλουρονικoύ οξέος και μετά μεταβολίζεται.

Το HYABELL® είναι ένα ενέσιμο διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ με 0,3% υδροχλωρική λιδοκαΐνη.

Το αποτέλεσμα των δοκιμών απελευθέρωσης λιδοκαΐνης δείχνει ότι σε όλα τα HYABELL® προϊόντα      περισσότερο από το 40% της λιδοκαΐνης απελευθερώθηκε μετά από 1 ώρα και περισσότερο από το 80% της λιδοκαΐνης απελευθερώθηκε μετά από 4 ώρες. Μετά από 72 ώρες θα μπορούσε να δηλωθεί μια πλήρης απελευθέρωση λιδοκαΐνης – η οποία είναι παρόμοια με άλλα γεμιστικά.

Εξαιρετική Έγχυση

Το HYABELL® παρέχει επιπλέον άνεση για τον ασθενή και το γιατρό ομαλή τη διαδικαασία της έγχυσης.

Η δύναμη εξώθησης των δερματικών εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος είναι κλινικά σημαντική, γιατί ο γιατρός πρέπει να εγχύσει το gel υαλουρονικού οξέος με μια λεπτή βελόνα σε μαλακό ιστό. Η δύναμη εξώθησης των προγεμισμένων συρίγγων μπορεί να προσδιορίζεται μέσω συσκευής δοκιμής σύμφωνα με το DIN EN ISO7886-1 (Παράρτημα Ζ: Προσδιορισμός των δυνάμεων που απαιτούνται για τη λειτουργία του εμβόλου).

Το παραπάνω γράφημα δείχνει σημαντικά χαμηλή δύναμη και ομοιογενή εξώθηση πλήρωσης HYABELL® έναντι άλλων. Οι μετρήσεις της δύναμης εξώθησης πραγματοποιήθηκε με μια βελόνα 27G.

Υψηλές ιξιωδοελαστικές ιδιότητες του HYABELL

Η ελαστικότητα και το ιξώδες των εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος είναι ευθέως ανάλογες προς τις δυνατότητες όγκου και ανύψωσης του μαλακού ιστού.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει τις ρεολογικές ιδιότητες των filler  HYABELL® έναντι εμπορικά πληρωτικά διαθέσιμα. Τα filler HYABELL® έχουν μεγαλύτερο ελαστικό συντελεστή G´και παχύρρευστο συντελεστή G´ με καλύτερο αποτέλεσμα πλήρωσης και μεγαλύτερο χρόνο διάρκειας στον μαλακό ιστό.

Τα αποτελέσματα της ένεσης είναι άμεσα ορατά, φυσικά και μακράς διαρκείας (από 6 έως 14 μήνες)

Βιοσυμβατότητα / Ασφάλεια

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κατάλληλες δοκιμές βιοσυμβατότητας. Η βιοσυμβατότητα του HYABELL® έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO10993: 2009.

Εκτός από τα διεθνή πρότυπα δοκιμών, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω μακρύτερη ενδοδερμική αξιολόγηση της αντιδραστικότητας με το HYABELL® Ultra (24 mg / ml).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών εμφύτευσης 12 μηνών έχουν δείξει ότι το HYABELL® έχει προφίλ ανοχής και βιοσυμβατότητας.

Αποτελεσματικότητα

Τα προϊόντα HYABELL® με λιδοκαΐνη είναι εύκολο να εφαρμοστούν, παρέχοντας μια άνετη και ήπια εμπειρία ένεσης σύμφωνα με τους ασθενείς και τις αξιολογήσεις των γιατρών.

Τα προϊόντα HYABELL® περιέχουν 0,3% λιδοκαΐνη.

Για τους γιατρούς, διευκολύνει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών γενικά.

Για τους ασθενείς, βελτιώνει την άνεση μειώνοντας τον πόνο, ενισχύοντας την ικανοποίηση κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία